Xi Jinping News

Latest Tweets

@guardian #XiJinping #Fanya openingceremony hosted by the Yunnan government! Fraud citizens 43 billion yuan! https://t.co/bjDbXn821a
26th March, 2017 #XiJinping
@CCTV #XiJinping #Fanya openingceremony hosted by the Yunnan government! Fraud citizens 43 billion yuan! https://t.co/bjDbXn821a
26th March, 2017 #XiJinping
@chinascio #XiJinping #Fanya opening ceremony hosted by the Yunnan government! Fraud citizens 43 billion yuan! https://t.co/LhnHG0j9Og
26th March, 2017 #XiJinping
@chinascio #XiJinping #Fanya opening ceremony hosted by the Yunnan government! Fraud citizens 43 billion yuan! https://t.co/LhnHG0j9Og
26th March, 2017 #XiJinping
@UN #XiJinping #Fanya opening ceremony hosted by the Yunnan government! Fraud citizens 43 billion yuan! https://t.co/LhnHG0j9Og
26th March, 2017 #XiJinping